Informacje dla Akcjonariuszy

11 maja 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbyło się XXXVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym reprezentowanych było 176 osób, posiadających ogółem 6263 akcje.

Po przedstawieniu sprawozdania Zarządu, Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz oceny z badania Sprawozdania Zarządu Spółki i badania finansowego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przystąpiło do głosowania absolutorium z wykonania obowiązków Zarządu i Rady Nadzorczej.
 
Wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej otrzymali absolutorium ze sprawowanych przez siebie obowiązków. Tegoroczne Walne wybrało również Radę Nadzorczą na kolejną kadencję.

Spośród 8 zgłoszonych kandydatów: Adama Andrzejczaka, Jana Antończyka, Michała Brzuszkiewicza, Daniela Habrowskiego, Jerzego Hetmańczyka, Andrzeja Formowicza, Patryka Kani oraz Grażyny Rozkosz-Łąckiej do Rady Nadzorczej wybrani zostali dotychczasowi jej członkowie, tj. Adam Andrzejczak, Michał Brzuszkiewicz, Daniel Habrowski, Jerzy Hetmańczyk i Grażyna Rozkosz-Łącka. Po zakończeniu WZA Rada Nadzorcza wybrała z pośród siebie Przewodniczącego Rady w osobie Jerzego Hetmańczyka, Daniel Habrowski będzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego i jednocześnie Sekretarza Rady.

Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza powołała Prezesa Zarządu Łukasza Grelę oraz na Jego wniosek Wiceprezesa Michała Woźniczkę na kolejną trzyletnią kadencję.

Wniosek o wydanie informacji o instrumentach finansowych w Rejestrze Akcjonariuszy:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA odbędzie się 11 maja 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, Plac Sławika i Antalla 1 (obok Spodka).

Będzie to Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które, jak co roku musi podjąć uchwały dotyczące podziału zysku, w tym wypłatę dywidendy /140 zł brutto za 1 akcję/, rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe Spółki, udzielić absolutorium członkom organów Spółki,

...

Do Akcjonariuszy EPK

W związku ze zbliżającą się jesienną sesją obrotu akcjami, poniżej załączamy ankiety dotyczące zamiaru kupna lub sprzedaży akcji EPK. Osoby zainteresowane zamiarem kupna/sprzedaży akcji proszone są o wypełnienie, podpisanie i przesłanie na adres mailowy: bujakowska.katarzyna@epk.com.pl, listem lub dostarczenie w inny, najbardziej dogodny dla siebie sposób do siedziby Spółki do dnia 15.10.2021

...

Na podstawie uchwały podjętej na XXXVI Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dywidenda za 2020 rok w dniu 17 września br. została przekazana na konta bankowe Akcjonariuszy w kwocie 130 zł brutto za jedną akcję.

Skontaktuj się z nami

ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA

40-159 Katowice

ul. Jesionowa 15

32 20 89 215

epk@epk.com.pl